2011   

Codering: Auteur. Titel. Jaar, jaargang: nr, pag.

     Nummer 1 (januari - februari)    
   
 • Linda Graindourze. Op fluwelen pootjes. 2011, 23:1,05. pdf 1 MB
 • Piet Vandebriel. Praten met kinderen. 
Kinderpsychiater Piet Vandebriel schreef een themanummer  voor leerkrachten, CLB-medewerkers en voor iedereen die professioneel met kinderen werkt.  

     Nummer 2 (maart - april)
   
 •  Linda Graindourze. Excellent. 2011, 23:2, 05. pdf 1 MB
 • Caleidoscoop vroeg het aan Johnmarshall Reeve. Aandachtige en geïnteresseerde leerlingen. Hoe help je leerkrachten een autonomieondersteunende stijl te verwerven? 2011, 23:2, 06. pdf 6,5 MB
 • Een evaluatie door Johan Put. Kinderrechten en het decreet rechtspositie minderjarigen. 2011, 23:2, 16. pdf 4,5 MB
 • Annelien Maebe. Een inspecteur voor u. Enkele bedenkingen bij de inspectie van de toepassing van het DRM. 2011, 23:2, 22. pdf 2 MB
 • Een gesprek met Wim Geysen & Henk Sap. Jongeren op het bot. Niet het probleemgedrag, maar groeikracht in de kijker. 2011, 23:2, 25. pdf 3,5 MB
 • Afscheid van Valeer Vandenbosch. Een tedere anarchist. 2011, 23:2, 31. pdf 0,5 MB
 • Caleidoscoop sprak met Maurits Wysmans. Het gesprek tussen school, gezin, leerling en CLB. 2011, 23:2, 32. pdf 3,5 MB
 • Stefan Grielens. Jongeren in de zwaardere vormen van jeugdhulp. Hoe kunnen we de toenemende instroom afremmen? 2011, 23:2,37. pdf 2,5 MB
 • André Verdegem. André blogt. 2011, 23:2, 41. pdf 1,5 MB
 
     Nummer 3 (mei - juni)
   
 •  Linda Graindourze. Een dipje? Neem een snoepje! 2011, 23:3, 05. pdf 1 MB
 • Katrien Verstraeten. Depressie bij kinderen. 2011, 23:3, 06. pdf 6,5 MB
 • Caroline Braet. Pak aan: depressie bij kinderen en jongeren. 2011, 23:3, 15. pdf 3 MB
 • Benedikte Timbremont & Caroline De Visscher. School en CLB werken samen aan welbevinden van leerlingen op school. 2011, 23:3, 20. pdf 4 MB
 • Inge Lootens & Trees Schaumont. â€śKinderen, aan tafel!” 2011, 23:3, 27. pdf 5,5 MB
 • Nina Van den Broecke. Voeding bij kansarmoede: knelpunten en uitdagingen. 2011, 23:3, 35. pdf 2,5 MB
 • An Victoir. An blogt. 2011, 23:3, 41. pdf 1,5 MB

     Nummer 4 (juli - augustus)
   
 •  Linda Graindourze. De ezel en de derde steen. 2011, 23:4, 05. pdf 1 MB
 • Linda Graindourze & An Victoir. Een betere “studieoriëntering” in het zesde leerjaar? Kritische bedenkingen bij het onderzoek van Simon Boone en Mieke Van Houtte van de UGent. 2011, 23:4, 06. pdf 4,5 MB
 • Luc Somers. Houvastfiches scheppen duidelijkheid in VCLB Het Kompas. 2011, 23:4, 14. pdf 4,5 MB
 •  Een gesprek met Katlijn Demuynck. Roze meisjes en flinke jongens. Gendergevoelig werken bij de kleuters. 2011, 23:4, 21. pdf 4,5 MB
 • Jos Cré & Luc Driesmans. Kansenbevordering: achteruitkijken naar de toekomst. 2011, 23:4, 27. pdf 4,5 MB
 • Inge Van Trimpont, Nathalie Ansoms, Tine Gheysen en Karine Van den bossche. Niet-aangeboren hersenletsels: als het moeilijk gaat op school... 2011, 23:4, 33. pdf 2,5 MB
 • Ruud Schelkens. Ruud blogt2011, 23:4, 41. pdf 1,5 MB

     Nummer 5 (september - oktober)
   
 •  Linda Graindourze. Wat als de liefde niet op is? 2011, 23:5, 04. pdf 1 MB
 • Lieve Willems. Protocollering van diagnostiek. Omdat diagnostiek meer is dan testafnames. 2011, 23:5, 06. pdf 6 MB
 • Caleidoscoop in gesprek met Ludo Driesen. Ik wil mama én papa! De loyaliteit van kinderen tegenover hun ouders. 2011, 23:5, 16. pdf 5,5 MB
 • Caleidoscoop in gesprek met Marleen Verhees. Familiale bemiddeling. Als mama en papa ruzie blijven maken... 2011, 23:5, 24. pdf 4,5 MB
 • Christel Van Vreckem & Annemie Desoete. De Vlaamse Test Begrijpend Lezen (VTBL) beter begrijpen. 2011, 23:5, 31. pdf 2,5 MB
 • In Brugge leren kinderen en ouders gezond eten en bewegen. Move XL2011, 23:5, 35. pdf 5 MB

     Nummer 6 (november - december)
   
 •  Linda Graindourze. Grote dyslexie, met mayonaise. 2011, 23:6, 04.
 • Caleidoscoop in gesprek met Philippe Bocklandt. Onlinehulp: iets voor ons? 2011, 23:6, 06. pdf 1 MB
 • Een gezamenlijk standpunt van de CLB's. Intelligentiebepaling voor terugbetaling logopedie. 2011, 23:6, 15. pdf 5 MB
 • Tine Gheysen, Yolande Schulpen, Annie Baroen , Veerle Hubrecht, Kristien Renckens en Jef Van De Wiele. Attestering Buitengewoon Onderwijs (BuO)en Advies Geïntegreerd Onderwijs (GON)... een netoverstijgende visie. 2011, 23:6, 16. pdf 0,5 MB
 • Onderzoeksresultaten over jongeren en gezinnen. Jong in gezin en school. 2011, 23:6, 26. pdf 5 MB
 • Karel Daerden. En altijd weer... 2011, 23:6, 35. pdf 0,5 MB
 • Annemie Drieskens & Hilde Timmermans. Mijn kind is bijzonder. Wat betekent een diagnose, een etiket, een handelingsplan voor ouder en kind?  2011, 23:6, 36. pdf 2 MB